PuMan vuosikokous ma 7.9.2020 klo 18
4.7.2020 8.42 Uutiset / PuMa-Volley ry

PuMan vuosikokouksessa valmistaudutaan tulevaan Tähti-seura-auditointiin.

Tervetuloa PuMa Volleyn vuosikokoukseen ma 7.9.2020 klo 18. Alla kokouksen esityslista. Vuosikokous on paikka käydä keskustelua tavoitteista, painotuksista ja myös uusille ihmisille mahdollisuus tulla aktiivisemmin toimintaan mukaan. Lisätietoja pj. Pasi Hölttä p. 040 525 8838 tai vpj. Jouni Lind p. 050 521 3305.

KUTSU PuMa-Volleyn yleiskokoukseen maanantaina 7.9.2020 klo 18 Puistolan UT, Koudantie 2.

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle

a. puheenjohtaja, b. sihteeri, c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, d. ääntenlaskijat

3. Todetaan

a. läsnäolijat, b. äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan/hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä esitetään toiminnantarkastajien antama toimintatarkastuskertomus

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8. Vahvistetaan alkavaksi toimintakaudeksi

a. Yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten (voimassa oleva 2018-21),

9. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

10. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

11. Valitaan 1-3 hallituksen yleisvarajäsentä

12. Valitaan yksi tai kaksi toiminnan tai tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatoiminnan- tai varatilintarkastajaa

13 Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kuhunkin seuran jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt, tai annetaan hallitukselle valtuudet ko. henkilöiden valitsemiseen

14. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä, tai annetaan hallitukselle valtuudet ko. henkilöiden valitsemiseen

15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja jäsenten mahdollisesti vireille panemat asiat. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta

16. Kokouksen päättäminen


   
Lisää uutisia
PuMa-Volley ry
Kategoriat