Tähtiseuratoiminta

Tähtiseuratoiminta

Sinettiseura nimitys muuttui vuoden 2018 alussa Tähti-seuraksi. Tässä kuvauksessa käytetään vielä edellistä Sinettiseura -nimeä:

Nuori Suomi Sinettiseurat ovat nuorisourheilun laatuseuroja, jotka ovat saaneet tunnustuksensa laadukkaasta nuorisotoiminnasta. Nuori Suomi ja urheilun lajiliitot aloittivat Sinettiseurojen valinnan 20 vuotta sitten. Sinettiseurojen on huolehdittava jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta, taattava monipuolinen ja kasvatuksellinen toiminta sekä koulutetut ohjaajat.

Lentopalloliitto on uudistanut sineettikriteerit vuoden 2012 alusta. Perustana on neljä osa-aluetta: 1. Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys, 2. harjoitteleminen ja kilpaileminen, 3. viestintä ja organisointi ja 4. ohjaaminen ja valmentaminen. Puma-Volleyssä on tehty arviointi uusien kriteerien mukaan talvella 2012-13 ja seura hyväksyttiin jatkamaan sinettikriteerinä hyvin arvosanoin. Toiminnan perustana on elokuussa 2015 hyväksytyt toimintaperiaatteet, joissa on otettu huomioon vuoden 2016 alusta uudistettavat sinettikriteerit.

LENTOPALLON SINETTIKRITEERIT

1. Toiminnan lähtökohtana on lapsen ja nuoren paras

2. Ilmapiiri on kannustava

3. Toiminnassa on yhdessä tekemisen kulttuuri

4. Harjoitteleminen ja kilpailu on monipuolista, määrällisesti riittävää ja kehitystason huomioivaa

5. Toiminta tarjoaa elämyksiä ja haasteita

6. Toiminta tukee oppimista ja antaa mahdollisuuden mitata kehittymistä

7. Ohjaaminen ja valmentaminen tapahtuvat osaavassa ja innostavassa ilmapiirissä

8. Erilaiset yksilöt huomioidaan

9. Nuoria kannustetaan urheilulliseen elämäntapaan

10. Viestintä on avointa ja vuorovaikutteista

11. Seuran organisoinnissa roolit ja toimintatavat ovat selkeitä

12. Seuran toimintaa kehitetään koko ajan aktiivisesti


   
Lisää uutisia
PuMa-Volley ry
«  Heinäkuu   »
Kategoriat