Virin oppeja pienten valmennukseen

26.2.2020Meidän valkku -tilaisuus kokoontui tiistaina Koudan auditoriossa. Jouni Lind kertoili alkuun, että Puma on hankkimassa Jopox-toiminnanohjausjärjestelmän, jossa on valmennusta auttavat harjoituspäiväkirja- ja analyysitoiminnot. Seurahallintoa tulee auttamaan joukkuekalenterit ja pelaajamaksujen mobiilit maksu- ja seurantaominaisuudet.

Anne ja Susanna kävivät läpi Et ole yksin -toimintoja. Seuroilla on menettelyt ja vastuuhenkilöt olemassa, ja jos häirintää tai syrjintää esiintyy, halutaan asioista keskustella. On tärkeää johtaa ja näyttää esimerkkiä, ja tuoda joukkuetasollakin esille, ettei minkäänlainen asiaton käytös, häirintä tai syrjintä ole hyväksyttävää.

Illan pääaiheena oli Virginie de Carnen alustus F-D-ikäisten valmennuksesta. Viri korostaa harjoittelussa tilan, nopeuden, valmiuden, tavoitteen, virikkeellisyyden, tiimityöskentelyn, ilon elementtejä. Pienten harjoittelussa kaikki välineiden käyttö on hyväksi, mikä luo monipuolisuutta ja virikkeellisyyttä. Lapset tulisi opettaa tekemään tekemään monia asioita samassa harjoitteessa, reagoimaan poikkeuksiin ja kykyyn korjata tilanteita. Harjoitteiden tulisi sisältää toimintaa ennen ja jälkeen varsinaisen suorituksen, esim. liike tai tehtävä ennen hihalyönti ja sen jälkeen. Hermojärjestelmälle tulee antaa virikkeitä, eikä siinä mielessä loogisuus aina ole tarpeen. Tai pelejä voidaan pelata myös epätasaisissa asetelmissa, eri säännöt eripuolilla kenttää.

Virin harjoitusrakenne on lämppä, tekniikka ja pelit. Tekniikkaharjoituksissa edetään helposta vaikeampiin liikesarjoihin. Ydinkohtana vain 1-2 asiaa kerrallaan. Lapsia kuullaan ja positiivisesti lisätään haasteita sekä motivoidaan saavuttamaan niitä. Pienpeleissä korostuu onnistumiset ja pisteiden tekemiset. Välineitä haastetason nostamiseen ovat variaatioiden lisäämiset, kilpailut, tasoissa olevat harjoiteohjelmat, kuten 100 tehtävää lentopalloilijalle.

Keskustelussa pohdittiin, olisiko smash ballin laajempikin lanseeraus koululentopalloon järkevää. Pienten ohjaamisessa voisikin aloittaa iskulyönnistä ja motivoivista asioista hihalyönnin sijaan. Onnistumisen elementit saisivat näkyä!