Tyytyväisyys PuMan toimintaan korkealla
PuMa-Volley ryJulkaistu: 22.03.2023 13.23

Tyytyväisyys PuMan toimintaan korkealla

Maaliskuussa tehtyyn palautekyselyyn vastasi 19 lasta, 35 nuorta, 52 huoltajaa ja 26 seuratoimijaa eli yhteensä 132 vastausta.

Lapsilta toiminta saa kiitettävät arvosanat 2,7/3 tai 2,8/3 kaikista osa-alueista: Harjoituksista, valmentajan toiminnasta, kilpailusta ja ryhmähengestä. Avovastauksissa tuli paljon kehuja. Ikävinä asioina nähtiin sähläys treeneissä ja joidenkin keskittymisen puute.

Nuoret antoivat harjoittelulle arvosanan 3,9/5, valmennukselle 4/5, kilpapelaamiselle 3,9/5 ja ryhmähengelle 4,4/5. Keskiarvolla 4,1/5 tätäkin voidaan pitää hyvänä tuloksena. Harjoittelu- ja pelimääriä pidettiin valtaosaltaan sopivina. Avovastauksissa nousi esiin peli-ilo ja pelaamiseen liittyvät haasteetkin.

Huoltajilta arvosana seuralle oli sama 4,1/5. Harjoitukset ja pelaaminen nousivat kärkeen sekä urheilun merkitys nuoren elämänrytmille ja -tavalle (4,4/5). Nuoret vastauksien mukaan lähtevät ja palaavat innostuneina harrastuksesta. Kustannukset saivat arvosanan 3,7/5 eli ei hälyttävää mutta kuitenkin maksujen nousut tuntuvat. Toimintatavoista sopiminen sai arvosanan 3,9/5. Nukkumismäärä on riittävä, elämäntavat terveelliset. Liikuntaa harrastetaan kuitenkin valtaryhmässä vain 10-15 tuntia viikossa. Suositus on tätä enemmän. Avovastauksissa nousi esille harmi, jos joku toinen pelaaja moittii. Kannustaminen olisi tärkeää. Jotkut kaipasivat tiukempaa kuria, jotkut parempaa viestintää. Suurimpana epäkohtana koettiin tasoerot joissakin ryhmissä aloittavampien ja kokeneempien välillä. Toivottiin myös päätöksenteon avoimuutta tai osallistamista, perusteita ryhmävalinnoille, valmennuslinjausten selkeyttämistä ja niiden vakiinnuttamista eri ryhmissä.

Seuratoimijat (valmentajat ja joukkueiden johtajat) antavat seuralle arvosanan 2,9/4. Vahvimpina asioina nähdään olosuhteet, seuran hallinto sekä osaamisresurssit. Puutteita nähdään ryhmätarjonnassa ja talouden haasteellisuudessa. Sinänsä osa-alueet kuten viestintä, rekrytointi, uusien ihmisten perehdytys, taloushallinto nähtiin toimivan. Seura tukee osaamisen kehittämistä ja tehtävät seurassa ovat mielekkäitä. Yhteistoiminta ja henki seurassa ovat ok hyvät; yhteisiä tilaisuuksia toivottiin kuitenkin lisää ja joukkueiden välinen yhteistyö voisi olla tiiviimpää. Tehdyt varainhankintatoimet eivät ole olleet liian raskaita. Avovastauksissa nousi esille ammattimaisen valmentamisen kehittämiskysymys, myös urapolut ammattilaisuuteen. Osa-aikaiset palkalliset valmentajat nähtiin yhtenä ratkaisuna mutta toisessa vaakakupissa on aina valmentamisen hinta. Ammattilainen voisi olla seurassa vapaaehtoisvalmentajien kouluttaja ja mentori. Kustannuksia voidaan osaltaan taklata isommilla ryhmillä. Ikäryhmien välille haluttiin tiiviimpää yhteistyötä. Seuratoimijat nostavat esille kysymyksiä tasapuolisuudesta päästä tavoitteellisempiin ryhmiin ja päätöksenteon avoimuudesta. Toisaalta pelaajien siirtymisissä kesken kauden ryhmästä toiseen tai osallistumisesta monen ryhmän toimintaan koetaan olevan haasteita.

PuMan hallitus sekä joukkueiden ja valmentajien kokoukset käsittelevät vastaukset. Kehittämisajatukset pyritään ottamaan huomioon uuden kauden suunnittelussa. Palautteessa nousi esille, että seuran asioista päättävät harvat. Hallitus kannustaa kaikkia huoltajia osallistumaan ihan vain omalla osaamisellaan seuran toimintaan joukkuetasolla huoltajapalavereiden ja valmentajien sekä joukkueenjohtajan kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Ja seuratasolla voi ideoida seurassa kehitettäviä asioita, laittaa niistä viestiä hallituksen jäsenille, osallistua valmennusjaoston ja strategiaryhmän työhön sekä seuran yhteisiin tapahtumiin, missä mukana olevia ihmisiä tapaa ja voi keskustella myös kehittämisasioista. Hyvät toimintamallit muista urheiluseuroista ovat tervetulleita!