Positiivisuus hyvän valmentamisen perusta

9.1.2019PuMan, Blues Volleyn ja VanLen valmentajat kokoontuivat maanantaina Puistolaan Meidän Valkku -hankkeen tilaisuuteen. Alustajina Virginie de Carne ja Ari Paloniemi. Virginie kertoili havainnoistaan eroista suomalaisen ja belgialaisen tai italialaisen valmennuksen välillä. Suomessa valmennus perustuu vapaaehtoisuuteen, vapaaehtoiset puurtavat läpi lähes koko vuoden, valmentajat kulkevat valmentajauran läpi lapsiensa ikäryhmän kanssa. Muissa maissa valmennus perustuu ammattilaisuuteen, työ- ja lepovaiheisiin, osaamisen keskittymiseen tiettyyn ikäryhmään ja erityisalaan valmennuksessa. Toki talousrakenteet ovat erilaiset. Valmennuskoulutuksessa Suomessa koulutus on järjestetty kursseiksi mutta niiden välillä tarjottava valmentajien tuki on vähäistä. Monissa maissa valmentajille on tarjolla jatkuvan oppimisen ja kehittymisen malli.

Ratkaisuja suomalaisen tilanteen kehittämiseksi voisivat olla erityisesti avun ja tuen hakeminen muista urheilulajeista. Lapsen ei tarvitse monipuolisen liikkumisen hankkimiseen olla vain lentopalloihmisten järjestämässä toiminnassa vaan tarjontaa on paljon, minkä voi hyödyntää. Samoin valmentajille on tarjoilla oppia muussa urheilutoiminnassa, mikä kannattaa hyödyntää.

Jaksamista auttaa, jos valmennustyön rytmittää kunnolla vuoden aikana. Samoin valmistautuminen ajoissa treenien vetoon ja suunnitelmallisuus ylipäätään on tärkeää. Lisäapuja voi hakea myös vanhemmista junioreista, jotka treeneissä ovat esimerkkejä ja muutoinkin apuna. Asenne on kuitenkin tärkeintä. Ei pidä olla puurtamista vaan hauskaa tekemistä – tämä henkiytyy myös lapsille ja auttaa motivoitumisessa ja kehittymisessä.

Valmentajille hyvä työkalu tehdä itseanalyysi löytyy osoitteesta: www.selfdeterminationtheory.org

Hyviä välineitä fysiikkaharjoitteluun ovat GetSet -aplikaatio (ladattavissa kaupasta) ja Voiman Polku – kokonaisuus.

Virginie soveltaa valmennuksessa rakennetta, jossa alkuviikon harkka on fyysisesti rankka. Siihen harjoituskertaan voi yhdistää myös tekniikkaa. Loppuviikosta sisältönä on enemmän yhdistelmätaidot ja pelailut. Harjoituksen rakenne on yleisesti lämppä-taito- pelilliset harjoitteet-loppuverryttelyt. Jokaisessa pelaajan suorituksessa tulisi olla ajatus, mitä tapahtuu ennen suoritusta, suorituksen aikana ja sen jälkeen. Esimerkiksi sormilyöntiä edeltää liike, itse suoritukseen liittyy tekniset asiat ja suorituksen jälkeen tapahtuu liike (varmistus tms). Pelaajalla ei koskaan ole luppoaikaa pallorallin aikana.

Taitoharjoittelua voidaan edistää erilaisin keinoin. Pelillisyys harjoitteista vie taitoa eteenpäin, lisätehtävät, pisteiden laskeminen, mahdollisuus itse tutkia ja ratkaista ongelmia, ylipäätään motivointi ja kehuminen onnistumisista. Virginien pääsanoma valmentajille onkin: keskity hyvään – kehu edistymisestä ja kehityksestä.

Virginie puhuu coaching circlestä, jossa on neljä elementtiä. Tärkeää on tukea pelaajien omaa kehitystä, valmentaja rakentaa kehitykselle systemaattisen toimintaympäristön ja tavoitetilan, valmentaja voi olla myös vaativa jopa ajoittain dominoiva tai ajaa pattitilanteen  kaaoksen kautta uuteen asentoon. Keinoja voi soveltaa eri tasoilla.

Virginie antoi vinkkejä peliin ohjaamiseen. Valmistautumisen aikana tärkeää on virittää pelaajat oikeaan asennoitumiseen, motivoida pelin merkityksellä, vaatia pelaajilta kommunikaatiota, asettaa tavoitteita pelaamistavalle sekä luoda luottamusta omaan tekemiseen. Pelin aikana on edelleen viritettävä tunnelmaa, ehkä luoda myös iloa tekemiseen mikä sitten kantaa pelin ajan, edelleen vaadittava kommunikaatiota kentällä ja asetettava jatkotavoitteita alkavalle uudelle erälle, motivoitava. Pelin jälkeen on tärkeää virittää pelaajille arviointi omasta pelaamisesta, antaa siihen palaute, rakentaa luottamusta eteenpäin, motivoida palautteen vastaanottamiseen mutta ennen kaikkea tuoda pelin onnistuneet ja parhaat asiat esille eli että joukkueessa on osaamista.

Virginien sanoman voikin kiteyttää, että positiivisuus tulee olla kaikessa valmentamistoiminnassa päällimmäisenä.

Toisena asiana Meidän valkku -tilaisuudessa keskusteltiin testaamisesta kehityksen tukena. PuMa tekee yhdessä BV:n ja VanLen kanssa perus ominaisuustestit pelaajista. Seuraava kerta on la 26.1. Tämän lisäksi testejä aletaan tehdä joukkuetasolla. Näissä keskitytään sellaisiin, joissa testiratojen pystyttäminen ei vie paljon aikaa (vauhditon pituushyppy, kurotus, suunnanmuutosjuoksut. Ari Paloniemi tulee kevään aikaan kiertämään joukkueissa ja antamaan perussapluunan tekemiselle. Isommille junioreille tulevat mukaan myös kuntosalitestit ja harjoiteluun laadittavat ohjelmat.

Urheilufysioterapeutin testaamiset nousivat tärkeään osaan keskustelussa. Näitä toteutetaan parhaillaankin useissa joukkueissa joukkuetasolla. Pelaajat saavat fysiolta henkilökohtaiset liikeohjelmat, joilla lihastasapainoa ja liikkuvuuksien kehittämistä edistetään. La 26.1 ominaisuustestissä suoritetaan ”pintapuolinen” fysioseuranta.