Kutsu yleiskokous ma 4.9. klo 18

12.8.2017

PuMa-Volleyn vuosikokous järjestetään maanantaina 4.9. klo 18-20 Puistolan urheilutalolla, PuMan kioskilla. Huomaa tunnilla aikaistus! Kokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma kaudelle sekä budjetti sekä valitaan seuralle puheenjohtaja ja hallitus. Asiakirjat ilmestyvät 22.8. nettiin jäsensivuille. Kahvitarjoilu.

Tulkaa mukaan kokoukseen, saatte hyvän kuvan seuran toiminnasta. Tarvitsemme hallitukseen myös uusia ihmisiä, kun vanhoja alkaa olla ”uloskasvanut” lastensa myötä useampi. Hallitus kokoontuu viisi kertaa vuodessa eli kyseessä on enemmän hauska mukanaolo ja pieni osallistuminen kuin iso työnakki. Kiinnostuneet voivat ottaa etukäteen yhteyttä: jouni.lind@saunalahti.fi  p. 050 521 3305

 

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle

a. puheenjohtaja, b. sihteeri, c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, d. ääntenlaskijat

3. Todetaan

a. läsnäolijat, b. äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan/hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä esitetään toiminnantarkastajien antama toimintatarkastuskertomus

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8. Vahvistetaan alkavaksi toimintakaudeksi

a. toimintasuunnitelma, b. talousarvio sekä c. mahdollinen yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten (toimintaperiaatteet päivitetään alkavan kauden aikana)

9. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

10. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

11. Valitaan 1-3 hallituksen yleisvarajäsentä

12. Valitaan yksi tai kaksi toiminnan tai tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatoiminnan- tai varatilintarkastajaa

13 Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kuhunkin seuran jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt, tai annetaan hallitukselle valtuudet ko. henkilöiden valitsemiseen

14. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä, tai annetaan hallitukselle valtuudet ko. henkilöiden valitsemiseen

15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja jäsenten mahdollisesti vireille panemat asiat. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta

16. Kokouksen päättäminen