Pumalaiset perustyytyväisiä seuran toimintaan

19.3.2018
PuMa kyseli pelaajilta, vanhemmilta ja toimihenkilöiltä näkemyksiä seuran toiminnasta. Asteikolla 1-5 pelaajat arvottivat seuran toiminnan arvosanalla 4, vanhemmat hiukan päälle 4 ja toimihenkilöt (valmentajat jne.) hiukan alle 4. Tällä kaudella arviot olivat ehkä hiukan kriittisempiä kuin aikaisempina vuosina.