Tervetuloa PuMan vuosikokoukseen ma 26.9. klo 19
PuMa-Volley ryJulkaistu: 12.09.2022 08.28

Tervetuloa PuMan vuosikokoukseen ma 26.9. klo 19

Vuosikokouksessa hyväksytään seuralle kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio, edellisen kauden toimintakertomus ja tilinpäätös (tase-erittely). Tilantarkastajan lausunto lisätään vielä kokousmateriaaleihin. Lisäasiana kokouksessa on hallituksen laatima ehdotus seuran sääntöjen muuttamisesta. Kokous valitsee seuralle vuosittain puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Varsinaisia jäseniä ovat pelaajat. Huoltajat ovat tervetulleita, mikäli pelaajat eivät itse halua osallistua.


KUTSU PuMa-Volleyn yleiskokoukseen maanantaina 26.9.2021 klo 19 Lehto-areenan kokoustila, Henrik Forsiuksentie 2

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle

a. puheenjohtaja, b. sihteeri, c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, d. ääntenlaskijat

3. Todetaan

a. läsnäolijat, b. äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan/hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä esitetään toiminnantarkastajien antama toimintatarkastuskertomus

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

- Hallitus esittää jäsenmaksuksi 60 e.

8. Vahvistetaan alkavaksi toimintakaudeksi

a. Yleissuunnitelma seuraavien vuosien 2022-25 toimintaa varten (todetaan että voimassa), b. toimintasuunnitelma sekä c. talousarvio

9. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

10. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

11. Valitaan 1-3 hallituksen yleisvarajäsentä

12. Valitaan yksi tai kaksi toiminnan tai tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatoiminnan- tai varatilintarkastajaa

13 Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kuhunkin seuran jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt, tai annetaan hallitukselle valtuudet ko. henkilöiden valitsemiseen

14. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä, tai annetaan hallitukselle valtuudet ko. henkilöiden valitsemiseen

15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja jäsenten mahdollisesti vireille panemat asiat. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta

- Käsitellään hallituksen ehdotus seuran sääntöjen muuttamisesta.

16. Kokouksen päättäminen